مدرسه منتظران رفسنجان

صفحه اصلی » مدرسه منتظران رفسنجان

مدرسه منتظران رفسنجان با هدف ایجاد نسلی قوی از نظر علمی، اعتقادی و اخلاقی ایجاد شده است و با همه امکانات در این راه قدم بر می دارد.

مدرسه منتظران رفسنجان با ایجاد محیطی شاد و پویا راه را برای پیشرفت دانش آموزان هموار می کند.

مدرسه منتظران رفسنجان با امکانات و تجهیزات روز دنیا سعی در استاندارد سازی هرچه بیشتر محیط مدرسه دارد.