اهداف

صفحه اصلی » اهداف

تاکید بر پرورش اخلاق همگام با آموزش:

اثرات مخرب همسالان در مدرسه تبدیل به معضلی برای خانواده ها شده و ترک این رفتار ها بسیار مشکل و برای والدین دردسر ساز است. از این رو ما بر آن شدیم ابتدا ادب و اخلاق اجتماعی را از پایه با دانش آموزان کار کرده تا خانواده ها دچار مشکل نشوند.

 

گسترش فرهنگ مهدویت:

عدم شناخت و آگاهی در باره ائمه علیهم السلام یکی از معضلات نسل جدید می باشد از این رو این مدرسه درنظر دارد شناختی عمیق و صحیح به دور از افراط و تفریط باری دانش آموزان ایجاد کند.

 

شیوه های نوین آموزشی و کنار گذاشتن روش های منسوخ:

در آموزش کلاسیک استفاده از حافظه شنیداری مرسوم بوده و خصوصیت این نوع حافظه ماندگاری کم یادگیری دشوار و بازیابی سخت می باشد. این مدرسه با جایگزینی حافظه تصویری که ماندگار تر و غیر فرار می باشد آموزش را برای دانش آموزان راحت و لذت بخش کرده.

 

توجه به اصول بهداشت روانی در مدرسه:

مدرسه همیشه جای خسته کننده و استرس زایی بوده این مدرسه در نظر دارد با تبدیل تکلیف به تفریح مدرسه را محیطی شاد و دور از استرس برای دانش آموزان قرار دهد که دانش آموز با علاقه به مدرسه برود.

 

اهمیت به سلامت جسمانی دانش آموز:

با نیمکت های ارگونومیک و مناسب برای بدن کودکان و فضای استاندارد